Vrij lezen en uw klassenbibliotheek

In Estafette staat het vrij lezen regelmatig op het programma. Naast het gericht oefenen van de technische leesvaardigheid is het van belang dat kinderen vrij lezen in boeken naar eigen keuze. Een stimulerende leesomgeving is hierbij een voorwaarde. Maar hoe richt u uw klassenbieb verantwoord in? Zwijsen helpt met boekenseries, de speciale website zoleukislezen.nl en gratis downloads!

Deel met anderen