OCW: ‘extra aandacht voor lezen’. Met Estafette zit u al goed!

Het ministerie van OCW vestigt sterk de aandacht op het leesonderwijs en opbrengstgericht werken. Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat nog steeds te veel kinderen na groep 8 de basisschool verlaten met een te laag niveau van technisch lezen. Gelukkig hebt u met Estafette al de juiste keuze gemaakt!

Wat speelt er nu in het leesonderwijs?

 • Citotoets
  • Vanaf schooljaar 2012-2013 geldt er een verplichte centrale Cito Eindtoets en werken bijna alle scholen met de nieuwe Citotoetsen voor technisch lezen, helemaal gebaseerd op de nieuwe AVI-niveaus (AVI Start t/m AVI Plus).
 • Prestatiebox
  • Alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs ontvangen de prestatiebox. Dit extra geld is bedoeld om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan thema’s zoals: taal/lezen, rekenen, excellentie, wetenschap & techniek, professionalisering, omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken en cultuureducatie.
 • School aan Zet
  • Het kwaliteitsprogramma School aan Zet, opgezet door het ministerie van OCW, laat zien dat scholen betere schoolresultaten halen door meer aandacht te geven aan taal en lezen. Van de scholen die hieraan deelnemen werkt 80% met Estafette Nieuw.
 • Opbrengstgericht werken: Vlot en Vloeiend lezen
  • In dit recent verschenen boek van Kees Vernooy, Richard Vollenbroek en Trees van der Hoogt worden technisch lezen en opbrengstgericht werken sterk aan elkaar gekoppeld. Leesvaardigheid is een belangrijke sleutel om te kunnen deelnemen in de samenleving. Het is daarom van belang dat alle kinderen vlotte en vloeiende lezers worden.
 • Leesbeleid op de agenda
  • Onderwijsadviseur Joop Stoeldraijer geeft op basis van onderzoek aan dat veel lezen, op school en thuis, alle schoolprestaties verbetert. De resultaten op alle onderdelen van de Citotoets, zelfs bij rekenen, worden er beter door. Leesbeleid hoort dus thuis op de agenda van élke school.

Het beste leesonderwijs óók digitaal

Estafette is ook digitaal hét passende antwoord op alle actuele ontwikkelingen in het leesonderwijs. Met de Toetssite bij Estafette kunt u de vorderingen in leesvaardigheid van uw leerlingen nauwkeurig volgen en evalueren. Met de Leerkrachtassistent maakt uw lessen
interactiever waardoor u het leerrendement van uw leesonderwijs verhoogt.

Nieuw! De Leestrainer

De Leestrainer is nieuwe leerlingsoftware bij Estafette voor
leerlingen in groep 4, 5 en 6.

Deel met anderen

Al meer dan 2500 scholen werken succesvol met Estafette.

Nieuw! Leerlingsoftware de Leestrainer

Lees meer en bekijk voorbeeldschermen.

Download de leaflet