Uw reactie op: Controletaken

bold italic underline url quote
profiel

MaaikeV geplaatst op 27-04-2012 09:31

Ik ben even benieuwd of je de normering van de controletaken mag/kan vergelijken met de normering van de D.M.T. (omdat deze ook is aangeduid met niveau A t/m E) of moet je het zien als een op zichzelf staande toets?

profiel

Monique Engel geplaatst op 08-05-2012 09:00

De vloeiend & vlot-taken zijn methodgebonden toetsen, waarbij de normeringen zijn vastgesteld op de gebruikersgroep van Estafette. Het is een op zichzelf staande toets. Maar we hebben bij de controletaken dezelfde niveauverdeling gehanteerd als het Cito dat doet bij de DMT.

profiel

leesnick geplaatst op 17-10-2012 15:58

Op de tussenmeetmomenten adviseert DE GEBRUIKSWIJZER om de vlot&vloeiend toetsen te gebruiken. Omdat je alleen zwakke lezers toets is er mogelijk een overlap met het dyslexie protocol. Dat adviseert om op deze momenten DMT af te nemen. Kun je dan niet beter bij alle aanpak 1 lezers vlot&vloeiend overslaan en meteen de DMT af nemen?

profiel

Michael van Haaren geplaatst op 18-10-2012 11:05

De Vloeiend & vlot-taken zijn aanvullende toetsen waarmee ook tussentijds de leesontwikkeling van de leerlingen kan worden vastgesteld. Voor zwakke lezers (aanpak 1) kunt u inderdaad overwegen om na leerstofpakket 1 (oktober) en leerstofpakket 3 (maart) DMT en AVI af te nemen in plaats van de Vloeiend & vlot-taken. Dit in lijn met het advies van het protocol dyslexie. In de Toetssite Estafette is deze mogelijkheid dan ook opgenomen.

profiel

leesnick geplaatst op 26-10-2012 16:02

Als je de DMT afneemt, hoe weet je dan of het kind bij een tussenmeetmoment nog wel in de goede aanpak zit?

profiel

Michael van Haaren geplaatst op 30-10-2012 08:59

Kies je ervoor om tussentijds DMT en AVI af te nemen, dan kun je gebruik maken van de Estafette beslisschema's of de Toetssite om een nieuw aanpakadvies te krijgen.

profiel

anjaa geplaatst op 07-04-2014 16:54

Is er een normeringsoverzicht voor de controle taken zoals vij veilig en vlot toetsen bij groep 3.

profiel

Monique Engel geplaatst op 08-04-2014 09:32

Op deze website vindt u de vloeiend & vlot-taken met afnameformulieren en normen, in het gedeelte Voor gebruikers > Toetsen

profiel

juf Lily geplaatst op 03-11-2016 18:50

De leerlingen met een handelingsplan krijgen in oktober en april een tussenevaluatie. Van de vloeiend en vlotcontroletaken is er wel een normering. Waarom is deze er niet voor de leestekst. Alleen aangeven hoe een kind leest vind ik vrij subjectief. Het zou fijn zijn als er een tussenmeeting plaats kan vinden zoals de AVI.
wij willen de AVI niet hiervoor gebruiken om inslijping van de teksten te voorkomen.
jullie hebben wel een M3 tekst met normering. Kan dit ook komen voor de volgende teksten?